Консолідована фінансова звітність, консолідований звіт про управління Національного банку України

Консолідована фінансова звітність - це звіт, який відображає в усіх суттєвих аспектах консолідований фінансовий стан Національного банку України на кінець року, консолідовані фінансові результати і консолідовані грошові потоки за звітний рік. Консолідований звіт про управління доповнює фінансову звітність інформацією про поточні, минулі та майбутні події для надання інформації користувачам фінансової звітності з метою оцінки результатів діяльності Національного банку України відповідно до заявлених стратегічних планів.

Ресурси

Інформація про набір

Створений 27.08.2021 14:31:43
Отриманий вперше
13.03.2023 01:29:29
Востаннє оновлено
23.09.2023 20:22:03
Останні зміни
26.04.2023 12:23:14
Відповідальна особа Харчук Любов Петрівна, Клименко Альона Олександрівна
Ідентифікатор 801a8614-29ab-4e73-892d-800567c69e04